Geologia i badania geologiczne

Wpisy

 • wtorek, 01 marca 2016
  • Kategoria geotechniczna obiektu a wymagane badania gruntu przed budową domu

   Kategorię geotechniczną budynku określa jego projektant. Od niej zależy, jakie badania geologiczne należy przeprowadzić przed rozpoczęciem budowy oraz jaka dokumentacja geotechniczna musi być w tym celu sporządzona. Wyróżnia się 3 kategorie geotechniczne. Po wykonaniu wszystkich badań można jeszcze zmienić kategorię na wyższą i zlecić wykonanie dodatkowych pomiarów. Zakres badań geologicznych zależy bowiem od rodzaju obiektu i warunków gruntu.

   Pierwsza z kategorii geotechnicznych dotyczy niewielkich obiektów budowlanych, w przypadku których można zapewnić minimalne wymagania na podstawie pomiarów i badań geologicznych jakościowych. Są to budynki mieszkaniowe i gospodarcze jedno i dwukondygnacyjne, ściany oporowe i rozparcia wykopów (gdy różnica poziomów wynosi mniej niż 2m) oraz wykopy do głębokości 1,2m i nasypy budowlane do wysokości 3m. Dla obiektów tych wykonuje się jedynie opinię geotechniczną, ale w razie potrzeby można zlecić dodatkowo wykonanie dokumentacji badań podłoża oraz projektu geotechnicznego. Większość budynków jednorodzinnych (domy parterowe i piętrowe z piwnicą lub bez) należy do pierwszej kategorii. Wyjątkiem są budynki budowane na skarpie - w ich przypadku należy wykonać również analizę stateczności i sprawdzić stopień stabilności skarpy.

   Druga kategoria geotechniczna obejmuje obejmuje budynki stawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, które wymagają ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy. Podczas wykonywania badań geologicznych, oprócz opinii, należy wykonać dokumentację badań podłoża oraz projekt geotechniczny.

   Trzeci kategoria obejmuje m.in. budynki posadawiane w trudnych i skomplikowanych warunkach gruntowych, obiekty nietypowe (zakłady energetyczne lub chemiczne itd.), budynki bardzo wysokie, tunele w twardych skałach itd. W tym przypadku powinna zostać stworzona dokładna dokumentacja geologiczno-inżynierska.

   W celu opracowana dokładnej dokumentacji geotechnicznej należy wykonać badania geologiczne - wiercenia i sondowania. Uprawnienia do ich przeprowadzenia posiada osoba, która zdała egzamin państwowy i posiada V i VII stopień uprawnień geologicznych.

    

   Tekst powstał przy udziale pracowników Przedsiębiorstwa Geologicznego Kielce

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   pracegeologiczne
   Czas publikacji:
   wtorek, 01 marca 2016 22:01
 • środa, 03 lutego 2016
 • poniedziałek, 01 lutego 2016